Crack

Kokain

 

Crack

Crack är en speciell form av kokain

Crack röks i pipa eller vattenpipa och har i förhållande till de andra drogerna en mycket kort rustid, som gör att det krävs större mängder av det, för att upprätthålla en längre tids rus.

Crackruset sitter i ca 15 minuter. Det starka ruset och den ångest som kommer efteråt gör att crack leder till mycket snabbt beroende.

Crack-kokain är en av de starkaste illegala drogerna när det gäller att skapa psykologiskt beroende. Det stimulerar centrala njutningscentrer i hjärnan och orsakar extremt förhöjt lyckorus.Mycket kraftigare än kokain Tvångsmässigt bruk av crack skapas strax efter det att personen börjar ta det, därför att ämnet röks och snabbt kommer in i blodet. Tillvänjning sker snabbt – missbrukaren kan snart inte uppnå samma kick som han fick från samma mängd crack-kokain tidigare.

Behöver du hjälp att komma ur ditt Crack missbruk?

 

Jour nummer:

0731-533156

Mer information om droger

klicka på bilderna

cannabis ecstasy subtex opium benzo spice

Kontakta oss

 

Narconon Eslöv

Jour linje: 0731-533156

tel: 0413-19170

E mail: narconon.eslov@telia.com

Hemsida: www.naconon-eslov.com