Kokain

Kokain

 

Vad händer när du tar Kokain.

 • Kokain ger en falsk självkänsla av att vara osårbar och det ger stark berusning, särskilt i början av missbruket. Används ibland som sexuellt stimulerande medel, en förmåga som dock avtar med tiden.
 • Efter kokainrus blir det för många en ”kraschlandning”, en slags depression som lockar till nya tillfälliga ”kickar”. Abstinens med både kroppsliga (utmattning, muskelsmärta, svettningar) och psykiska besvär är vanligt.

Kokainruset beskrivs get ökad:

 • Vitalitet
 • Eufori, välbehag
 • Tankeskärpa
 • Energi och uthållighet

 

Förutom ovanstående symptom förekommer exempelvis hyperaktivitet och hypomani. Aptiten kan öka, vilket leder till hetsätande, men även aptitlöshet och anorexi förekommer. Insomningssvårigheter, oro, rastlöshet, ångest, irritabilitet är andra negativa mentala effekter som drogen kan ge upphov till, liksom:

 • Tankeflykt, instabilt temperament
 • Försämrad självkontroll, hämningslöst beteende
 • Ökad ohämmad sexuell aktivitet
 • Psykosliknande reaktioner
 • Självcentrering i tanke, paranoida idéer
 • Pseudohallucinationer (Magans tecken), hörselhallucinationer
 • Depression, nedstämdhet
 • Självmordshandlingar

 

Behöver du hjälp att komma ur ditt kokain missbruk

 

Jour nummer:

0731-533156

För mer information om droger

klicka på bilderna här

cannabis ecstasy subtex opium benzo spice